Curriculum vitae

ANNA GAJOVÁ, akademická maliarka

narodená v roku 1964 v Prešove

klontakt:
mobil: +421 948 150 529
mail: agnufacik@gmail.com

 

Štúdiá

1979-1983      Stredná umelecko-priemyselná škola Košice, odbor propagačná grafika, prof. Alexander Bugan
1984-1990   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,oddelenie knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský, prof. Karol Ondreička
1989   dvojmesačný študijný pobyt na Accademii di Belle Arti, Perugia, Taliansko
1998   dvojmesačný študijný pobyt v Cité Internationale des Arts, Paríž, Francúzko
2000   pedagóg Výtvarnej katedry Prešovskej Univerzity, Prešov
1990-2005   pedagóg na Základnej umeleckej škole, Prešov
2005   pedagóg na Strednej umeleckej škole, Prešov
2005-2010   výtvarný pedagóg na Strednej odbornej škole podnikania-Prešov
2015-2016   Spojená základná škola evanjelická
2018-2022   ABC centrum voľného času
2019-2020   Súkromná základná škola Miroslava Kobeláka
    členka SVÚ-Bratislava, členka a predsedníčka Spolku Kopa-Prešov,členka výtvarného združenia Per spectrum-Prešov, členka spolku Grafikov-Bratislava, prevádzkovateľka súkromnej galérie AG GALLERY od roku 2001 v Prešove
2022   Súkromná Zakladná umelecká škola pod Vinbargom, Bardejov, elokované pracovisko Prešov
Tvorba - Zameranie:
ilustrácia, kresba, maľba, grafika
 
Ocenenia
2023 - CENA PIVNEJ GALÉRIE-ZLATÝ SÚDOK-PREŠOV
2014 - CENA ĽUDOVÍTA ŠENŠELA-SLOVENSKO
2014 - POĽSKO-CENA ZLOTA RAMA
2016 - SLOVENSKO - Výročná cena za ilustračnú tvorbu vydavateľstva DAXE
Linky:
Výstavy
Plenéry a sympóziá
Bibliofílie a tlače