AG gallery

Z výstavy 4 Anny 2007

Z vystavy I.Piacku A J.Piačkovej 2008  

Z výstavy l. Piačku 2009
Z výstavy Plenér 2010
Z výstavy XX. rokov Spolku Kopa 2011
Z výstavy XX. rokov Spolku Kopa 2011
Z výstavy XX. rokov Spolku Kopa 2011
Z výstavy Plenér 2012
Z výstavy Plenér 2012
Z výstavy A. Gaja 2012
Z výstavy A. Gaja 2012
Z výstavy A. Gaja 2012
Z výstavy Žiacky plenér 2012

Z výstavy Vianočný salón spolku Kopa 2013

Výstava Vianočný salon spolku Kopa 2014

Z plenérovej výstavy žiakov SOŠ podnikania a Ustí nad Orlicí-Prešov-2015