fotoalbum

Z vystavy v PKO Prešov 2011

Z výstavy v Košiciach 2011
Z výstavy v Košiciach 2011

Z plenéru - Michalovce 2012

Z plenéru v Košiciach 2012

Z výstavy plenerovej v Michalovciach 2012

Z výstavy v Bratislave 2012
Z výstavy v Bratislave 2012
Z plenéru v Košiciach 2012
Z výstavy v Nemecku 2013
Z výstavy v Nemecku 2013

Z plenéru v Terchovej s Ládom Hodným 2013

Z pleneru -Terchová 2013

Z plenerovej výstavy v Spišskej Kapitule 2013

Z plenéru -Terchová 2013

Z plenérovej výstavy v Spišskej Kapitule 2013

< 1 2 3 4 >